Spravia Sp. z o.o. Warszawa

„Firma Mental Cure zorganizowała dla Spravia Sp. z o.o. dedykowany cykl webinarów na temat odporności psychicznej i samorozwoju, które były nie tylko profesjonalnie przygotowane, ale także głęboko angażujące i praktyczne. Nasi pracownicy otrzymali praktyczne narzędzia do radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej. Polecamy ich usługi organizacjom chcącym wspierać dobrostan swoich pracowników”.