Silevis Software Sp. z o.o.

Agnieszka Pytlewska / Head of People & Culture

Chciałbym wyrazić wdzięczność za wysokiej jakości szkolenia miękkie, jakie do tej pory dostarczyliście naszej firmie - Silevis Software. Wasze usługi przekroczyły nasze oczekiwania, a skutki w zakresie rozwoju zespołu są zauważalne.

Personalizacja programów szkoleniowych:
Doceniamy dotychczasowe wysiłki w dostosowywaniu szkoleń do naszych potrzeb, w tym głębokie zrozumienie specyfiki branży IT i naszej firmy.

Integracja szkoleń z kulturą organizacyjną:
Szkolenia odzwierciedlały nasze wartości i cele, a co za tym idzie pomagają w budowaniu zaangażowania zespołu.

Wsparcie indywidualne dla pracowników:
Indywidualne sesje coachingowe przynoszą dodatkową korzyść dla jednostek, które nie chcą poruszać swoich problemów przy publice.

Zaangażowanie uczestników poza szkoleniem:
Stworzenie platformy i innych narzędzi online, które umożliwią uczestnikom kontynuowanie dyskusji, dzielenie się doświadczeniami i wspieranie się nawzajem, zwiększa zaangażowanie po zakończeniu szkolenia.

Regularne spotkania oceny i planowania:
Wspólne omawianie postępów, oraz możliwość zgłaszania ewentualnych potrzeb jest kluczowa w dopasowaniu szkoleń do specyfiki firmy.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na kontynuację owocnej relacji. Wasze szkolenia z pewnością przyczyniły się do poprawy klimatu pracy i efektywności naszego zespołu.