Zobacz wszystkich specjalistów
Monika Bednarek

Monika Bednarek

Psycholog

Monika jest absolwentką Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Od lutego 2021 kształci się w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu w kierunku specjalisty terapii uzależnień.

Monika prowadzi pacjentów z problemami zależności od substancji psychoaktywnych, w tym w trakcie leczenia substytucyjnego.

Ulubione obszary, w których pracuje:

  • Trudności adaptacyjne, stany lękowe i zachowania przemocowe,
  • Podstawy pedagogiki,
  • Terapia dla osób współuzależnionych,
  • Trudności adaptacyjne oraz w relacjach międzyludzkich,
  • Długotrwały stres (po stracie, po rozstaniu, dot. konfliktów).

"Praca psychologa daje mi możliwość pomagania ludziom w znalezieniu równowagi między umysłem a emocjami"

Skontaktuj się z nami
Kontakt
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami za pośrednictwem:
  • formularza kontaktowego na stronie
  • adresu e-mail biuro@mentalcure.eu
  • telefonu czynnego w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00