Outplacement

Redukcja stanowisk jest sytuacją stresową dla pracownika, szefa, ale też innych osób, które  mogą zacząć obawiać się o stabilność swojego zatrudnienia. 

W tej sytuacji pomagamy jednocześnie zminimalizować negatywny wpływ zmian na kadrę pracowniczą, jak i zadbać o pozytywny wizerunek firmy.