Mediacje

Jako osoby z zewnątrz jesteśmy gwarantem bezstronności i neutralności w procesie mediacji, a to sprzyja obiektywnemu i sprawiedliwemu rozwiązaniu sporów.

Jednak naszym celem jest nie tylko rozwiązanie bieżącego konfliktu, ale także odbudowa i ochrona relacji między pracownikami, aby przeciwdziałać negatywnym sytuacjom w przyszłości.