Interwencja kryzysowa

Szybka interwencja psychologa realizowana w ciągu 6h od zgłoszenia. Pomoc w przypadku konfliktu, śmierci, poważnej choroby pracownika lub członka jego rodziny lub innej sytuacji kryzysowej