Weronika Sierant- Wieczorek

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • Konsultuję i wspieram klientów
  • w dążeniu do poprawy jakości ich życia, asystuję w procesie podejmowania ważnych decyzji życiowych. Spotykam się z osobami doświadczającymi trudności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Udzielam również porad dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia z zakresu umiejętności wychowawczych.

Formy komunikacji:

  • Chat
  • Rozmowa internetowa
  • Rozmowa telefoniczna
  • Wiadomość
  • Wideo rozmowa

Weronika Sierant- Wieczorek

O mnie:

Istotne jest dla mnie poszerzanie warsztatu pracy psychologa, dlatego dbam o rozwój zawodowy, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, które podnoszą moje kwalifikacje i kompetencje. Ważna jest dla mnie praca w oparciu o Kodeks Etyczno- Zawodowy Psychologa. Podczas spotkań zależy mi na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla klienta, w której będzie on mógł poczuć się na tyle swobodnie i komfortowo, by móc opowiedzieć o nurtujących go trudnościach, z którymi się zmaga. Zajmuję się psychoedukacją, interwencją kryzysową, profilaktyką stresu, oraz wsparciem psychologicznym w kryzysach emocjonalnych, sytuacjach okołorozwodowych.

Wykształcenie:

Jestem dyplomowanym psychologiem, ze specjalizacją psychologia kliniczno- sądowa. Posiadam uprawnienia do przeprowadzania badań dotyczących psychologii transportu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, które umożliwia mi również pracę z dziećmi i młodzieżą. Obecnie w trakcie specjalistycznej czteroletniej szkoły psychoterapii przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo- behawioralnego w Krakowie.