Serafyma Chuhunova

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • psycholog dziecięcy,
  • terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
  • pomoc w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

Formy komunikacji:

  • Chat
  • Rozmowa internetowa
  • Rozmowa telefoniczna
  • Wiadomość
  • Wideo rozmowa

Serafyma Chuhunova

O psychologu:

Psycholog dziecięcy, terapia indywidualna dzieci i młodzieży, pomoc w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

Wykształcenie:

Ukończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w kierunku Psychologii zmiany: konflikt - kryzys - współpraca, obszarze zaawansowanej psychologii społecznej. Obecnie szkoli się w Centrum CBT, szkole Terapii poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe:

Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych w Psychomedic otrzymała doświadczenie w zakresie pracy z klientami różnego rodzaju, nabyła umiejętności psychoedukacji, interwencji werbalnych w terapii, prowadzenia terapii dla osób dorosłych jak i dzieci oraz młodzieży. Brała udział w stażu Treningu Umiejętności Społecznych, podczas których otrzymała doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 7-9 lat. Współpracuje z Fundacją Ukraiński Dom, pomaga w różnych zadaniach powiązanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.