mgr Monika Bednarek

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • terapia uzależnień,
  • terapia dla osób współuzależnionych,
  • trudności adaptacyjne, w relacjach międzyludzkich,
  • długotrwały stres (po stracie, po rozstaniu, dot. konfliktów).

Formy komunikacji:

  • Chat
  • Rozmowa internetowa
  • Rozmowa telefoniczna
  • Wiadomość
  • Wideo rozmowa

mgr Monika Bednarek

O mnie:

Psychoterapeuta. Od ponad 12 lat pracuję w Zakładzie Karnym typu zamkniętego. Początkowo zajmowałam się rekrutacją pracowników i prowadzeniem akt. W chwili obecnej pracuję jako terapeuta w oddziale dla pacjentów uzależnionych od alkoholu. Jestem specjalistą leczenia uzależnień w trakcie certyfikacji. Prowadzę także pacjentów z problemami zależności od substancji psychoaktywnych, w tym w trakcie leczenia substytucyjnego. Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Prowadzę terapię osób uzależnionych od alkoholu, a także osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Mierzę się z trudnościami adaptacyjnymi, stanami lękowymi i zachowaniami przemocowymi. Skupiam się głównie na pracy terapeutycznej. Z zaangażowaniem i indywidualnie podchodzę do każdego pacjenta.Wykładam również zajęcia psychoedukacyjne.

Wykształcenie:

Z wykształcenia jestem magistrem socjologii problemów społecznych w zakresie dewiacji i patologii społecznych. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej z podstawami pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Od lutego 2021 do tej pory kształcę się w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu w kierunku specjalisty terapii uzależnień.Cały czas pogłębiam wiedzę związaną z oddziaływaniami terapeutycznymi