mgr Monika Bednarek

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • terapia uzależnień,
  • terapia dla osób współuzależnionych,
  • trudności adaptacyjne, w relacjach międzyludzkich,
  • długotrwały stres (po stracie, po rozstaniu, dot. konfliktów).

Formy komunikacji:

  • Chat
  • Rozmowa internetowa
  • Rozmowa telefoniczna
  • Wiadomość
  • Wideo rozmowa

mgr Monika Bednarek

O psychologu:

PSYCHOTERAPEUTA. Z wykształcenia jestem magistrem socjologii problemów społecznych w zakresie dewiacji i patologii społecznych. Od ponad 12 lat pracuję w Zakładzie Karnym typu zamkniętego. Początkowo zajmowałam się rekrutacją pracowników i prowadzeniem akt. W chwili obecnej pracuję jako terapeuta w oddziale dla pacjentów uzależnionych od alkoholu. Prowadzę także pacjentów z problemami zależności od substancji psychoaktywnych, w tym w trakcie leczenia substytucyjnego. Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Wykładam również zajęcia psychoedukacyjne. Cały czas pogłębiam wiedzę związaną z oddziaływaniami terapeutycznymi.

Wykształcenie:

2000 - 2005 magister socjolog - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 2009 - 2011 studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej z podstawami pedagogiki - Wyższa szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Luty 2021 do tej pory - Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu - specjalista terapii uzależnień.

Doświadczenie zawodowe:

Jestem specjalistą leczenia uzależnień w trakcie certyfikacji. Prowadzę terapię osób uzależnionych od alkoholu, a także osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Mierzę się z trudnościami adaptacyjnymi, stanami lękowymi i zachowaniami przemocowymi. Skupiam się głównie na pracy terapeutycznej. Z zaangażowaniem i indywidualnie podchodzę do każdego pacjenta.