Maria Kocurowska

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • terapia indywidualna
  • terapia grupowa
  • terapia w j.ukraińskim
  • terapia dzieci
  • terapia młodzieży

Formy komunikacji:

  • Chat
  • Rozmowa internetowa
  • Rozmowa telefoniczna
  • Wideo rozmowa

Maria Kocurowska

O mnie:

KOCUROWSKA MARIA Psycholog dziecięcy, Trener TUS, terapia indywidualna dzieci i młodzieży.

Wykształcenie:

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością Psychologia kliniczna dziecka i rodziny oraz Psychometria stososowana. Ukończyła szkolenie Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Certyfikowany Trener Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Absolwentka kursu Porozumienie bez przemocy, komunikacja NVC.