Urszula Kwiatkowska

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

Formy komunikacji:

  • Chat
  • Rozmowa internetowa
  • Rozmowa telefoniczna
  • Wideo rozmowa

Urszula Kwiatkowska

O psychologu:

Ważny jest dla mnie rozwój i poszerzanie kompetencji, dlatego biorę udział w wielu warsztatach, szkoleniach. Swoją pracę opieram na elementach terapii poznawczo - behawioralnej oraz systemowej. Podczas terapii ważne jest dla mnie, żeby stworzyć atmosferę życzliwości i poczucia bezpieczeństwa, co przyczynia się do efektywnej terapii.

Wykształcenie:

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lat wspieram rodziny w pracy z dziećmi, nastolatkami. Pracuje również z osobami dorosłymi, w pokonywaniu kryzysów, trudności, problemów w relacji, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, jak również osobom, które zmagają się z chorobą lub doświadczyły straty. Pomagam też osobom z psychosomatycznymi objawami, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, samookalczeniem,

Doświadczenie zawodowe:

Każdego dnia wspieram pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego, dzieci, nastolatków, osoby dorosłe. Ukończyłam kursy specjalistyczne: Praktyk Treningu Zastępowania Agresji, Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno - motorycznym, Terapeuta dzieci z autyzmem, Studium psychoterapii dzieci i młodzieży, Psychologia uzależnień oraz wiele innych.