Marta Ziętal

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

 • psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień, edukatorka seksualna
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju, w tym depresja
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych i behawioralne,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia psychosomatyczne, 

 • pomoc w żałobie i chorobach somatycznych,
 • niepełnosprawność intelektualna i ruchowa
 • przemoc,
 • trudności dnia codziennego,
 • rozwój osobisty,

 • psychoterapia indywidualna, par i rodzinna
 • psychoterapia dorosłych, dzieci i młodzieży

Formy komunikacji:

 • Chat
 • Rozmowa internetowa
 • Wiadomość
 • Wideo rozmowa

Marta Ziętal

O psychologu:

Psychoterapeutka pracująca w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholog, trenerka, edukatorka seksualna, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Moja praca terapeutyczna podlega superwizji.

Wykształcenie:

Magister psycholog ze specjalizacją psychologia zdrowia i kliniczna Certyfikat Psychoterapeuty BSFT Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

Doświadczenie zawodowe:

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z osobami cierpiącymi z powodu depresji, zaburzeń lękowych, afektywnych dwubiegunowych, psychotycznych, w tym schizofrenii, zaburzeń odżywiania, różnego rodzaju chorób somatycznych oraz objętych opieką paliatywną. Pracuję również z osobami uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych, czy hazardu oraz ich rodzinami i osobami doświadczającymi przemocy. Prowadzę terapię osób z ASD, dzieci oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Prowadziłam treningi rozwoju osobistego i umiejętności miękkich.