Marta Ziętal

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

 • psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień, edukatorka seksualna
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju, w tym depresja
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych i behawioralne,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • pomoc w żałobie i chorobach somatycznych,
 • przemoc,
 • trudności dnia codziennego,
 • rozwój osobisty,
 • psychoterapia indywidualna, par i rodzinna
 • psychoterapia dorosłych, dzieci i młodzieży

Formy komunikacji:

 • Chat
 • Rozmowa internetowa
 • Wiadomość
 • Wideo rozmowa

Marta Ziętal

O mnie:

Psychoterapeutka pracująca w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholog, trenerka, edukatorka seksualna, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Moja praca terapeutyczna podlega superwizji. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z osobami cierpiącymi z powodu depresji, zaburzeń lękowych, afektywnych dwubiegunowych, psychotycznych, w tym schizofrenii, zaburzeń odżywiania, różnego rodzaju chorób somatycznych oraz objętych opieką paliatywną. Pracuję również z osobami uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych, czy hazardu oraz ich rodzinami i osobami doświadczającymi przemocy. Prowadzę terapię osób z ASD, dzieci oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Prowadziłam treningi rozwoju osobistego i umiejętności miękkich.

Wykształcenie:

Jestem magistrem psychologii ze specjalizacją psychologia zdrowia i kliniczna oraz posiadam Certyfikat Psychoterapeuty BSFT i Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień