Magdalena Sromek

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

 • Zakres wykonywanych usług stacjonarnie lub online:
 • - konsultacje psychologiczne
 • - psychoedukacja
 • -zaburzenia lękowe ( lek paniczy, fobie, lęk uogólniony (GAD), hipochondria, zaburzenia obsesyjno -
 • kompulsywne (OCD))
 • -depresja
 • - obniżenie poczucia własnej wartości
 • -leczenie skutków stresu
 • - terapia indywidualna
 • - terapia par ( w tym w ostrym kryzysie okołorozwodowym)
 • -terapia kontrolowania emocji trudnych wśród dzieci i młodzieży ( problemy z wyrażaniem emocji takich
 • jak: lęk, strach, złość, gniew, radość)
 • - problemy szkolne
 • -trudności w relacjach
 • - warsztaty tematyczne (grupowe): dla rodziców, dzieci, młodzieży, kobiet , mężczyzn.

Formy komunikacji:

 • Chat
 • Rozmowa internetowa
 • Rozmowa telefoniczna
 • Wideo rozmowa

Magdalena Sromek

O psychologu:

Jestem psychoterapeutą poznawczo- behawioralny w trakcie certyfikacji. Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( PTTPB). Psychologiem kliniczno - sądowy, absolwentem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W pracy korzystam głównie z nurtu poznawczo- behawioralnego . W relacji z pacjentem najważniejsze jest dla mnie towarzyszenie mu w odkrywaniu samego siebie, opanowywaniu przez niego umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz wspieranie go na każdym etapie terapii. W pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Ponadto podnoszę swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w szkoleniach, kursach oraz konferencjach naukowych z dziedziny psychologii i psychoterapii. Studiuje również: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów, wrzesień 2021 do nadal - studia podyplomowe

Wykształcenie:

Ukończone kursy i szkolenia: Między innymi : - ,, Biofeedback EEG ( neurofeedback) w zastosowani klinicznym'' .Szkolenie „Biofeedback EEG (neurofeedback) w zastosowaniach klinicznych” Certyfikat z dn. 26 października 2012r. wydany przez Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego Prof. zw. dr hab. Marię Pąchalską - ,, Jak się nie uwikłać. Praca z osobami w ostrym kryzysie okołorozwodowym ''. - ,, Lęk paniczny - praca z pacjentem w nurcie terapii poznawczo- behawioralnej'', -Konferencja: ,, Adolescencja - bieżące wyzwania'' organizowana przez Szpital Kliniczny Jerzego Babińskiego w Krakowie. - ,, Trening kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych''. - Jak efektywnie rozwijać u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych umiejętności związane z zarządzaniem i kontrolowaniem emocji trudnych. - Trener Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi. - Szkolenie „Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej” - „Mutyzm wybiórczy” szkolenie online 2021r.

Doświadczenie zawodowe: