Magdalena Sromek

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

 • konsultacje psychologiczne i psychoedukacja
 • zaburzenia lękowe (lęk paniczy, fobie, lęk uogólniony (GAD), hipochondria, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD))
 • depresja
 • obniżenie poczucia własnej wartości
 • leczenie skutków stresu
 • terapia indywidualna
 • terapia par ( w tym w ostrym kryzysie okołorozwodowym)
 • terapia kontrolowania emocji trudnych wśród dzieci i młodzieży
 • problemy szkolne
 • trudności w relacjach

Formy komunikacji:

 • Chat
 • Rozmowa internetowa
 • Rozmowa telefoniczna
 • Wideo rozmowa

Magdalena Sromek

O mnie:

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz psychologiem kliniczno - sądowym. W pracy korzystam głównie z nurtu poznawczo- behawioralnego . W relacji z pacjentem najważniejsze jest dla mnie towarzyszenie mu w odkrywaniu samego siebie, opanowywaniu przez niego umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów oraz wspieranie go na każdym etapie terapii. W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ukończyłam m.in. następujące kursy i szkolenia: Biofeedback EEG (neurofeedback) w zastosowaniu klinicznym; Jak się nie uwikłać - praca z osobami w ostrym kryzysie okołorozwodowym; Lęk paniczny - praca z pacjentem w nurcie terapii poznawczo- behawioralnej; Trening kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych - jak efektywnie rozwijać u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych umiejętności związane z zarządzaniem i kontrolowaniem emocji trudnych; Trener Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi; Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej; Mutyzm wybiórczy; Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez aktywny udział w szkoleniach i kursach, a także realizuję obecnie studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.