Jagoda Siekańska

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • -

Formy komunikacji:

  • Chat
  • Rozmowa internetowa
  • Rozmowa telefoniczna
  • Wideo rozmowa

Jagoda Siekańska

O psychologu:

Psycholog i terapeuta, pracuję z osobami z dysfunkcjami układu nerwowego. Z osobami z zaburzeniami w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym. Prowadzę konsultacje dla osób w kryzysie psychicznym, zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi i wypaleniem zawodowym. W swojej pracy udzielam pomocy w rozwiązywaniu trudności przystosowawczych, takich jak radzenie sobie ze stresem, udzielam wsparcia a także edukuję w specyficznych problemach natury psychicznej. Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami w warunkach szpitalnych, pracownikami firm i służb mundurowych.

Wykształcenie:

-

Doświadczenie zawodowe:

-