Jagoda Siekańska

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • zaburzenia lękowe,
  • trudności w relacjach,
  • wypalenie zawodowe,
  • radzenie sobie ze stresem

Formy komunikacji:

  • Chat
  • Rozmowa internetowa
  • Rozmowa telefoniczna
  • Wideo rozmowa

Jagoda Siekańska

O mnie:

Psycholog i Terapeuta. Pracuję z osobami z dysfunkcjami układu nerwowego, z zaburzeniami w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym. Prowadzę konsultacje dla osób w kryzysie psychicznym, zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi i wypaleniem zawodowym. W swojej pracy udzielam pomocy w rozwiązywaniu trudności przystosowawczych, takich jak radzenie sobie ze stresem, udzielam wsparcia a także edukuję w specyficznych problemach natury psychicznej. Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami w warunkach szpitalnych, pracownikami firm i służb mundurowych.

Wykształcenie:

-