Eliza Omelańczuk

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • terapia indywidualna osób dorosłych, nastolatków, terapia par
  • terapia zaburzeń nastroju,
  • zaburzenia adaptacyjne
  • zaburzenia nerwicowe i lękowe
  • trudności w relacjach partnerskich oraz z dziećmi
  • nieumiejętne radzenie sobie ze stresem
  • niskie poczucie wartości

Formy komunikacji:

  • Rozmowa internetowa
  • Wideo rozmowa

Eliza Omelańczuk

O psychologu:

PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG Pracuje w nurcie integratywnym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję pod stałą opieką superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Kolegium Kształcenia Podyplomowego w zakresie psychoterapii (analitycznej, eriksonowskiej, poznawczo-behawioralnej, integratywnej) oraz seksuologii.

Doświadczenie zawodowe:

Prowadzę terapię osób z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, adaptacyjnymi. Stany te wiążą się z sytuacjami stresowymi, trudnościami relacyjnymi, objawy mogą mieć różny charakter np występować również pod postacią somatyczną. Pracuję również z osobami z zaburzeniami osobowości (m.in bordenline) oraz z wieloma innymi trudnościami, z którymi zmaga się człowiek we współczesnym społeczeństwie. Pracuje terapeutyczie z osobami indywidualnie, z parami i małżeństwami oraz rodzinami. Z mojej strony mogą liczyć Państwo na profesjonalizm, zaangażowanie oraz pełną szacunku, życzliwości i zrozumienia atmosferę. A wszystko po to, żeby życie znów mogło dawać wiele radości zarówno na poziomie prywatnym, jak i zawodowym.