Damian Berent

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

 • terapia indywidualna dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • terapia rodzin
 • konsultacje rodzicielskie
 • zaburzenia lękowe
 • depresje
 • zaburzenia nastroju
 • fobie
 • OCD
 • Zespół Aspergera

Formy komunikacji:

 • Chat
 • Rozmowa internetowa
 • Rozmowa telefoniczna
 • Wiadomość
 • Wideo rozmowa

Damian Berent

O psychologu:

Absolwent kierunku Psychologia na specjalnościach: Psychologia Rozwojowa, Wychowawcza i Rodziny oraz Psychologia Pracy i Stresu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wykształcenie:

Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych, oligofrenopedagog. Obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w CBT EDU. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami lękowymi i w kryzysach.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zdobywał przede wszystkim w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Aktualnie pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi zajęcia z TUS w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pracuje w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne.