Dr Agnieszka Czukiewska

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • „Moją pasją jest odkrywanie drugiego człowieka oraz wsparcie go w drodze do uzyskania pełni szeroko rozumianego zdrowia. Wiem, jak ważna w tym procesie jest empatia drugiego człowieka, zwłaszcza lekarza i terapeuty, który nierzadko jest pierwszą osobą, do której zwraca się pacjent. Zależy mi, aby każdy pacjent poczuł się szczególnie zaopiekowany, gdyż każdy człowiek jest wyjątkowy, niezależnie od trudności jakich doświadcza. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, aby móc zapewnić moim pacjentom dostęp do najnowszych standardów leczenia oraz różnych metod terapeutycznych.” Oferuje diagnostykę i konsultacje psychiatryczne osób dorosłych, zapewnia indywidualne podejście do każdego pacjenta i opracowanie szczegółowego planu terapeutycznego.

Formy komunikacji:

  • Wideo rozmowa

Dr Agnieszka Czukiewska

O mnie:

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, obecnie na V - ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego, które realizuje w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej SPSK nr 1 w Lublinie, na stanowisku młodszy asystent rezydent. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W toku specjalizacji prowadziła również zajęcia dydaktyczne dla studentów V roku kierunku lekarskiego. Ukończyła kursy i szkolenia psychoterapeutyczne. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, uczestniczyła w zajęciach Szkoły Ustawień Systemowych Berta Hellingera. Doświadczenie zawodowe dodatkowo zdobywała pracując w oddziałach stacjonarnych, realizując staże szpitalne oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Lublinie i Włodawie. Zajmowała się również prowadzeniem terapii medyczną marihuaną w Centrum Medycznym Przyjaźni w gabinetach „Terapie Cannabium”. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje.

Wykształcenie:

Szczególe obszary zainteresowań to: - psychiatria chorób afektywnych (zaburzeń nastroju), - psychiatria zaburzeń nerwicowych, - psychiatria zaburzeń psychotycznych oraz rehabilitacja psychiatryczna pacjenta chorującego na zaburzenia psychotyczne, pomoc środowiskowa - wsparcie pacjenta w okresie powrotu do naturalnych aktywności życiowych po ustąpieniu ostrych objawów choroby - psychiatria uzależnień, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości i zachowania, - wsparcie osób z niepełnosprawnością