W Przestrzeni Pomocy jest jednym z bardzo ważnych obszarów, w jakich działamy, jest psychoterapia dzieci i młodzieży. Różnego rodzaju zaburzenia i problemy dotyczą także ich. To bardzo ważne, żeby spotkały się ze zrozumieniem i uzyskały pomoc. Szybka reakcja nas rodziców i opiekunów może uchronić ich przed poważnymi konsekwencjami. Najczęstszą formą psychoterapii jest poznawczo behawioralna, ale każdorazowo indywidualnie rozpatrujemy rodzaj zaburzenia i do niego dopasowujemy nasze działania.

W jakich obszarach możecie liczyć na nasze wsparcie?

  • Zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki, PTSD).
  • Zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia).
  • Zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, otyłość, kompulsywne objadanie się).
  • Tiki.
  • Moczenie i zanieczyszczanie się.
  • Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).
  • Problemy psychologiczne, emocjonalne, wychowawcze.
  • Zaburzenia eksternalizacyjne (agresja, ADHD, zachowania antyspołeczne i ryzykowne).
  • Uzależnienia (komputer, internet, alkohol, narkotyki).
  • Diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego).

Zaburzenia i trudności w tych obszarach mogą występować w różnym natężeniu. Zawsze niepokojące zachowania dotyczące naszych dzieci najlepiej skonsultować w fachowej poradzie.

Nasz psycholog dziecięcy działa także online.

Prowadzimy nasze sesje i konsultacje nie tylko stacjonarnie. Nasz psycholog dziecięcy działa także online. Chcemy, żeby każdy miał dostęp do oferowanej przez nas pomocy, której potrzebuje. Często właśnie na spotkaniach online, dzieci i młodzież czują się bardziej komfortowo i chętniej otwierają się na współpracę z psychologiem. Oczywiście jest to kwestia indywidualna i bardzo chętnie widzimy się z naszymi podopiecznymi na sesjach bezpośrednich.

Jak wygląda psychoterapia dzieci i młodzieży?

Psychoterapia dzieci i młodzieży składa się z serii wizyt na których po kolei diagnozujemy, ustalamy plan terapii i wprowadzamy go w życie.

Najpierw spotykamy się z rodzicami. Bardzo ważna jest dla nas wiedza na temat codziennego funkcjonowania dziecka w rodzinie, wśród rówieśników oraz jego rozwoju. Po takim i wywiadzie spotykamy się z dzieckiem. Na tym etapie zlecamy dodatkowe konsultacje lub testy psychologiczne.

Dopiero mając pełny obraz, możemy ustalić rodzaj trudności bądź zaburzeń, które dotyczy Waszego dziecka.

Teraz możemy ułożyć plan psychoterapii z uwzględniając wiek dziecka oraz rodzaju trudności, z którymi mamy do czynienia. Dostosowujemy metodę terapii do konkretnej osoby.

Psycholog dla młodzieży i terapia rodzinna online w Przestrzeni Pomocy.

Czasem psycholog dla dziecki i młodzieży to za mało. Wtedy najlepszym rozwiązaniem, żeby pomóc naszemu dziecku, jest terapia całej rodziny, ponieważ dziecko jest jego nierozerwalną częścią i musi w niej funkcjonować. Ważne, żeby wszyscy w rodzinie nauczyli się jak to robić. Prowadzimy też konsultacje wychowawcze, podczas których dowiecie się, jak Wasze zachowania wpływają na dziecko, jakie błędy nieświadomie popełniacie i jak to zmienić.

Nasze terapie rodzinne i konsultacje wychowawcze prowadzimy także w systemie online.