Terapia dzieci i młodzieży online

W Mental Cure jednym z bardzo ważnych obszarów, w jakich działamy, jest psychoterapia dzieci i młodzieży. To bardzo ważne, żeby różnego rodzaju zaburzenia i problemy spotkały się ze zrozumieniem i uzyskały pomoc. Szybka reakcja nas rodziców i opiekunów może uchronić ich przed poważnymi konsekwencjami. Najczęstszą formą psychoterapii jest poznawczo behawioralna, ale każdorazowo indywidualnie rozpatrujemy rodzaj zaburzenia i do niego dopasowujemy nasze działania.

W jakich obszarach możecie liczyć na nasze wsparcie?

  • Zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki, PTSD),
  • Zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia),
  • Zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość, kompulsywne objadanie się),
  • Tiki,
  • Moczenie i zanieczyszczanie się,
  • Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera),
  • Problemy psychologiczne, emocjonalne, wychowawcze,
  • Zaburzenia eksternalizacyjne (agresja, ADHD, zachowania antyspołeczne i ryzykowne),
  • Uzależnienia (m.in. komputer, internet, alkohol, narkotyki),
  • Diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego),

Zaburzenia i trudności w tych obszarach mogą występować w różnym natężeniu. Zawsze niepokojące zachowania dotyczące naszych dzieci najlepiej skonsultować w fachowej poradzie.

Prowadzimy nasze sesje i konsultacje online. Chcemy, żeby każdy miał dostęp do oferowanej przez nas pomocy, której potrzebuje. Często właśnie na spotkaniach online, dzieci i młodzież czują się bardziej komfortowo i chętniej otwierają się na współpracę z psychologiem. Oczywiście jest to kwestia indywidualna.

Psychoterapia dzieci i młodzieży składa się z serii wizyt na których po kolei diagnozujemy, ustalamy plan terapii i wprowadzamy go w życie.

Najpierw spotykamy się z rodzicami. Bardzo ważna jest dla nas wiedza na temat codziennego funkcjonowania dziecka w rodzinie, wśród rówieśników oraz jego rozwoju. Po takim wywiadzie spotykamy się z dzieckiem. Na tym etapie zlecamy dodatkowe konsultacje lub testy psychologiczne. Dopiero mając pełny obraz, możemy ustalić rodzaj trudności bądź zaburzeń, które dotyczy Waszego dziecka, wtedy możemy ułożyć plan psychoterapii uwzględniając wiek dziecka oraz rodzaj trudności, z którymi mamy do czynienia. Dostosowujemy metodę terapii do konkretnej osoby.

Czasem psycholog dla dzieci i młodzieży to za mało. Wtedy najlepszym rozwiązaniem, żeby pomóc dziecku, jest terapia całej rodziny, ponieważ dziecko jest jego nierozerwalną częścią i musi w niej funkcjonować. Ważne, żeby wszyscy w rodzinie nauczyli się jak to robić. Prowadzimy też konsultacje wychowawcze online, podczas których dowiecie się, jak Wasze zachowania wpływają na dziecko, jakie błędy nieświadomie popełniacie i jak to zmienić.

Terapia online

Wybierz termin spotkania


Zobacz wszystkie