Stres, Relaksacja on line

Psycholog posiadający specjalizacje w danym zakresie: 

Odczuwanie stresu w życiu to coś zupełnie normalnego, problem zaczyna  się dopiero wtedy gdy nie umiemy tego stresu rozładować. Może to mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, funkcjonowania i nastroju. Stres wiąże się zarówno ze zmianami fizjologicznymi organizmu, jak i zmianami w psychicznym funkcjonowaniu człowieka. Konsekwencje stresu zależą od wielu czynników, przede wszystkim od tych, które wpływają na efektywność radzenia sobie, czyli tzw umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Stres przejawia się w np. w:  nerwowości, ciągłym poirytowaniu, podekscytowaniu, natrętnym myśleniu o własnej pracy lub innych życiowych sprawach, które trzeba rozwiązać, niecierpliwości, drażliwości, szukaniu nieustannego zajęcia, niezdolności do odpoczynku i odprężenia się, nagłe wybuchy gniewu lub płaczu czy też w reakcjach somatycznych do których zalicza się np: płytki przerywany sen, kłopoty z zaśnięciem, nieregularną pracę serca, wzrost napięcia mięśni szkieletowych, mięśni trzewnych i mięśni wewnątrz klatki piersiowej, bóle i kłucia w klatce piersiowej, zaburzenia trawienia, brak apetytu lub nadmierny apetyt, bóle głowy, kręgosłupa i inne.

Sesje nauki radzenia sobie ze stresem dają możliwość nabycia umiejętności, które pozwalają zapanować nad sobą w obliczu sytuacji, które są dla nas trudne i budzą w nas lęk czy inne negatywne emocje. 

Terapia online

Wybierz termin spotkania


Zobacz wszystkie