Misja

Portal Pomocy Psychologicznej On-line powstał, aby w szybki i łatwy sposób, przy użyciu internetu, dostarczać profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Wraz z rozwojem technologicznym pojawiły się nowe możliwości, wzrosła także potrzeba wygody i komfortu. Proponowana przez nas internetowa forma pomocy psychologicznej jest sposobem zaadaptowania nowych możliwości technicznych do współczesnych warunków i potrzeb nowoczesnego zinformatyzowanego społeczeństwa.

Za cel nadrzędny uważamy szerzenie i popularyzowanie pomocy psychologicznej, która według nas powinna być traktowana jako zjawisko naturalne, niezależne od wieku czy zawodu. Tym bardziej w społeczeństwie polskim, w którym wciąż jeszcze podchodzi się z nieufnością i dystansem do usług psychologicznych.

Oprócz wysokiej dostępności do porady, celem naszego serwisu jest zmniejszenie wszelkiego rodzaju barier, hamujących swobodny przepływ informacji między potencjalnym klientem a specjalistą. Tworząc MentalCure, pragnęliśmy zapewnić bezpieczne warunki do szczerego i otwartego dialogu. Nasza działalność jest również wysiłkiem zmierzającym do ukazania przydatności i skuteczności usług psychologicznych.

Terapia online

Wybierz termin spotkania


Zobacz wszystkie