Bezpieczeństwo danych osobowych

Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez MentalCure został zarejestrowany w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem księgi rejestrowej 121237. Administratorem danych jest firma MentalCure. Dane osobowe udostępnione przez użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informujemy, że dane te nie są udostępniane osobom ani podmiotom trzecim. Dane osobowe użytkowników serwisu przechowywane są w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Terapia online

Wybierz termin spotkania


Zobacz wszystkie