Rodzaje terapii psychologicznych i pedagogicznych

Zawsze masz wybór. Zanim zaczniesz terapię, dowiedz się więcej o każdym z nurtów

Tak jak różne są przyczyny powstawania zaburzeń, tak samo różne może być ich leczenie. Powstało wiele nurtów psychoterapii. Różnią się od siebie:

  • Podejściem do poszczególnych zaburzeń, z czego wynikać będzie sposób prowadzenia terapii.
  • Podejściem do pacjenta, tym, w jakim stopniu rozwoju będzie kontakt lekarz – pacjent.
  • Technikami (zadania, czas trwania terapii, ilość i częstotliwość sesji terapeutycznych)

Każda z nich ma jednak na celu pomóc pacjentowi zrozumieć, zmienić bądź zaakceptować siebie oraz nauczyć się funkcjonować w codziennym życiu. Jako pacjent masz duży wybór. Najlepiej jednak sugerować się diagnozą psychologa, który po rozmowie konsultacyjnej wskaże najlepszą ścieżkę leczenia.

Rodzaje terapii psychologicznych – każdy znajdzie coś dla siebie

Nie każdy psycholog jest psychoterapeutą. Żeby nim zostać musi przez kolejne lata zdobywać wiedzę i kompetencje w wybranym przez siebie nurcie psychoterapii. Kolejne badania wprowadzają coraz więcej informacji o skomplikowanym świecie naszego mózgu i pozwalają na rozwój tej dziedziny, jaką jest psychiatria i psychologia. Co za tym idzie – coraz skuteczniejszego leczenia. Nurty w psychoterapii mieszają się ze sobą, uzupełniają wzajemnie, jednak wciąż bazuje się na 4 głównych:

Czym jest terapia pedagogiczna i dla kogo jest przeznaczona?

Psychologia pomaga już od najmłodszych lat. W życiu dzieci i młodzieży też pojawiają się trudności i zaburzenia związane najczęściej z prawidłowym rozwojem (nauka czytania i pisania, nieprawidłowa wymowa, zaburzenia koncentracji, koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowa). Zbagatelizowanie tych zaburzeń rzutuje na przyszłość dziecka i jego funkcjonowanie w społeczeństwie. W tym celu dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi trudnościami prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Pozwalają na wyeliminowanie braków i stymulują prawidłowy rozwoju za pomocą indywidualnie dobranych zajęć.

Terapie psychologiczne i pedagogiczne nie są łatwe. Wymagają pracy nad sobą i współpracy z lekarzem. Przynoszą jednak efekty i nigdy nie jest to strata czasu, ale wkład we własne zdrowie (całego ciała). Terapeutę i rodzaj terapii zawsze można zmienić. Czasem sugeruje to sam lekarz, a poradnia psychologiczna zawsze pomaga w takich decyzjach i wyborach. Najważniejsze to zacząć, żeby zmienić swoje życie na lepsze.

Terapia online

Wybierz termin spotkania


Zobacz wszystkie