Niskie poczucie własnej wartości - skąd się bierze i jak z tym walczyć?

Na szczęście tak jak z innymi zaburzeniami nad poczuciem własnej wartości można pracować. Zamienić negatywne myślenie o sobie, przejąć kontrolę nad własnym życiem i zacząć podejmować decyzje. Najpierw jednak trzeba poznać przyczynę, która stoi za niską samooceną.

Jakie są przyczyny niskiej samooceny.

Doświadczenia, które zbieramy jak bagaż przez całe życie mają nas uczyć niepopełniania tych samych błędów. Obecne standardy stawiają przed nami codziennie bardzo wysokie wymagania, zmuszają nas do ciągłych wyzwań i rywalizacji. Bardziej wrażliwi zbyt mocno biorą do siebie niepowodzenia, traktują je zbyt dosłownie. Zwłaszcza wydarzenia, które miały poważne, negatywne konsekwencje mogą sprawić, że poczucie własnej wartości nagle zmaleje.

Bardzo duży wpływ na samoocenę ma wychowanie. To, co zupełnie nieświadomie zebraliśmy w dzieciństwie jako sposób radzenia sobie z otoczeniem. Brak pewności siebie może spowodować nadopiekuńczość, ale także zupełny brak troski ze strony rodzica. Brak wsparcia, ale i nadmierne ambicje zrzucone na barki dziecka mogą spowodować jego wycofanie się i lęk przed porażką. Osoby z niską samooceną cechuje brak asertywności i jednocześnie wiary we własne możliwości. Wciąż dręczy ich poczucie winy i nieustannie dążą do perfekcji. Każda krytyka powoduje złość i wstyd. Wycofują się z życia społecznego i boją się podjąć jakiekolwiek ryzyko.

Jak radzić sobie z błędnymi przekonaniami o sobie? Jak wyrwać się zaklętego kręgu niskiego poczucia własnej wartości?

Nieuświadomione nawyki trudno zmienić, zwłaszcza jeśli są zakorzenione głęboko od czasów dzieciństwa. Pomóc w tej sytuacji może terapia. Terapeuta przede wszystkim pomaga odkryć przyczynę negatywnego myślenia o sobie. Już samo uświadomienie sobie tego może wiele zmienić. Poza tym podczas terapii uczymy się jak zmienić myśli na pozytywne i reagowania na różne sytuacje w nowy sposób. Oczywiście niezbędne są ćwiczenia, ale okazji do nich codziennie dostarcza nam życie.

  • Zadbaj o siebie. Swoje potrzeby i wartości postaw na pierwszym miejscu.
  • Ćwicz asertywność, nie bój się i przestań się martwić tym, co pomyślą inni.
  • Szukaj w sobie talentów i zalet, rozwijaj je.
  • Chwal się najmniejszymi sukcesami. Pamiętaj, że to nie łut szczęścia tylko ciężka praca stoi za nimi.

Samoocena może ulec zmianie w każdej chwili naszego życia. Ale tak samo, jak możemy przestać wierzyć we własne możliwości, tak samo ten proces można odwrócić i zacząć wreszcie wierzyć w siebie. Tyle że proces odwrotny wymaga trochę pracy i czasu. Zdecydowanie jednak warto spróbować.

Terapia online

Wybierz termin spotkania


Zobacz wszystkie