Agresja

Czy wiesz, że agresja występuje zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych i może mieć bardzo zróżnicowane i złożone przyczyny?

Zachowania agresywne mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte.

Osoba charakteryzująca się agresywnymi zachowaniami:

- ma najczęściej pozytywne wyobrażenie o sobie,

- jest zadowolona z siebie i z tego, co robi,

- nie ma poczucia wstydu i winy,

- chce dominować nad innymi,

- podporządkowywać ich sobie,

- swoją agresję najczęściej kieruje w stosunku do osób słabszych i bezbronnych,

- jest z reguły osobą z niską tolerancją frustracji, łatwo popadającą w gniew i impulsywną,

- ma problemy z radzeniem sobie z trudnościami i przeciwnościami, a przy tym dość wcześnie popada w konflikt z prawem przez antyspołeczne zachowania takie jak np.: kradzieże, wandalizm, picie alkoholu,

- trudno jej też stosować się do ogólnie przyjętych reguł.

Agresja może mieć różne oblicza - być słowna, przyjmować formę znęcania psychicznego lub fizycznego.

Wyróżnia się agresję:

- emocjonalną – szantaż emocjonalny,

- fizyczną (zewnętrzną) – bezpośrednio oddziałuje na osobę czy rzecz w formie np. bicia, kopania, popychania, niszczenia,

- seksualną - działania słowne lub fizyczne, które mając na celu wyrządzenie cierpienia partnerowi seksualnemu,

- werbalną – która przejawia się w groźbach, ośmieszaniu,

- impulsywną – działanie pod wpływem impulsu,

- przemyślaną – inaczej wyobrażeniową, która polega na chęci zemsty na kimś, zrobienia mu krzywdy itd.,

- pasywną - to rodzaj biernej agresji, wyrażającej się emocjonalnym chłodem,

- wrogą – która wywoływana jest przez poczucie gniewu i ma na celu zadanie bólu, zranienie kogoś,

- instrumentalną – nastawioną na zdobycie jakiegoś celu, jest rodzajem kalkulacji,

- wewnętrzną – skierowaną na własną osobę (tzw. autoagresja), jej przejawem mogą być uszkodzenia ciała lub próby samobójcze.

Wszystkie te formy wyzwalania złych emocji są ze sobą powiązane, a ona sama ukierunkowana na autodestrukcję.

! Agresja każdorazowo:

- jest intencjonalna – wyrządzenie komuś bólu, straty,

- narusza prawa i dobra osobiste drugiego człowieka,

- uniemożliwia samoobronę drugiemu człowiekowi,

- powoduje szkody,

- jest czynnością powtarzającą się.

Masz z tym problem? Nie zwlekaj! Sam/a możesz sobie nie poradzić! Skontaktuj się z nami i zapisz na indywidualną terapię behawioralną.
Terapia online

Wybierz termin spotkania


Zobacz wszystkie